• en
  •  
  • vi

Ông Đàm Trọng Nghĩa

“Thay vì lựa chọn phát triển các phần mềm thị trường, Tinh Vân đã chọn nghiên cứu các sản phẩm mang tính chuyên môn sâu. Đây là hướng đi gian nan nhưng Tinh Vân đã thành công. Cũng chính vì điểm này, ban lãnh đạo nhà trường đã hoàn toàn đặt niềm tin vào Libol và đã chọn Libol làm phần mềm Quản lý Trung tâm Thông tin Thư viện Đại Học Hà Nội từ năm 2002.”

Ông Đàm Trọng Nghĩa
Nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Hà Nội