• en
  •  
  • vi

Ông Đào Thanh Tú

“Công ty chúng tôi đang quản lý và xử lý một lượng thông tin lớn cho hàng nghìn nhân viên, vì vậy việc sử dụng một phần mềm trong công tác quản lý rất cần thiết và có ý nghĩa đối với chúng tôi. Hiện chúng tôi đang sử dụng phần mềm HiStaff trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ của mình. Phần mềm hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ của công ty. Phần mềm hoạt động ổn định giúp cho đơn vị chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả hơn. Trong thời gian sử dụng chúng tôi nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật rất nhiệt tình của Tinh Vân…”

Ông Đào Thanh Tú
Giám đốc CNTT – Công ty Unilever Việt Nam