• en
  •  
  • vi

Ông Nguyễn Huy Chương

“Tin học hóa hoạt động thư viện cũng như Số hóa và quản lý tài liệu số hóa là nhu cầu tất yếu của các thư viện trong thời gian hiện tại và tương lai gần nên việc xuất hiện mạnh mẽ các phần mềm trong nước để cạnh tranh với phần mềm nước ngoài là điều đương nhiên. Một số phần mềm nước ngoài hiện có ở Việt Nam đều gặp khó khăn trong việc hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị đang sử dụng vì phải đợi chuyên gia và kỹ thuật viên từ nước ngoài sang. Libol là một trong những phần mềm thư viện nội địa có mặt sớm nhất trên thị trường Việt Nam, chạy ổn định và tương thích với mọi cấu hình phần cứng, phù hợp với chuẩn quốc tế và với mọi loại hình thư viện, dễ sử dụng và nâng cấp, giá cả lại cạnh tranh”.

Ông Nguyễn Huy Chương
Giám đốc Trung tâm TTTV Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp thư viện các trường Đại học khu vực phía Bắc