• en
  •  
  • vi

Ông Tạ Bá Hưng

“Con người Tinh Vân là tập thể những người cùng chí hướng, không bao giờ áp đặt Công nghệ mà luôn tìm hiểu xem khách hàng cần gì để hoàn thiện sản phẩm của mình. Tôi cảm thấy các bạn luôn có mặt một cách đúng nghĩa với sự lăn xả hết mình..”

Ông Tạ Bá Hưng
Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc Gia