• en
  •  
  • vi

Triển khai dự án với Tổng cục dự trữ NN en

Ngày 17/02/2012 tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin – Tổng Cục dự trữ nhà nước đã chính thức ký kết hợp đồng Nâng cấp phần mềm Quản lý vật tư hàng hoá và quản lý kho của Tổng cục dự trữ Nhà nước với Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân.


Theo Hợp đồng này Tinh Vân, mà đại diện là Trung tâm Phát triển phần mềm và Tích hợp hệ thống TVS sẽ đảm nhiệm việc thiết kế, phát triển và nâng cấp phần mềm Quản lý vật tư hàng hóa, đảm bảo được các tính năng của quy trình quản lý hàng hóa; quy trình bảo quản hàng hóa, đáp ứng yêu cầu về bảo mật mã hóa dữ liệu, tính sẵn sàng cao của hệ thống hạ tầng Clustering server (thiết bị phần cứng)…

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu về đào tạo sử dụng và quản trị hệ thống, Tinhvan Group sẽ xây dựng nội dung, tài liệu đào tạo và tổ chức các khóa đào tạo tập trung cho các đối tượng là các chuyên viên, người khai thác thông tin theo các nội dung và yêu cầu khác nhau, cán bộ quản trị hệ thống.