• en
  •  
  • vi

Thưởng “nóng” cho đơn vị, cá nhân xuất sắc en

Ngày 24/03/2012 Công ty Cổ phần Viễn thông Tinh Vân (Tinhvan Telecom) đã tổ chức Lễ khen thưởng Trung tâm Kinh doanh Kênh XAS (BU2) và anh Trần Ngọc Việt – Giám đốc BU2 vì đã hoàn thành doanh số thách thức tháng 4/2012 trước thời hạn.

Anh Hoàng Tô – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tinhvan Group trao thưởng cho anh Trần Ngọc Việt – GĐ BU2

BU2 là đơn vị cung cấp các dịch vụ giúp đối tác dễ dàng phân phối nhiều nội dung có chất lượng, đồng thời giúp đối tác thu phí sử dụng của thành viên, tạo động lực để doanh nghiệp phát triển các dịch vụ phục vụ cộng đồng.

Kết quả, BU2 đã đạt được doanh số mục tiêu tháng 4 vào ngày 22/04/2012 – sớm hơn 8 ngày so với kế hoạch đề ra. Ngoài bằng khen, các cán bộ BU2 đã được nhận 20 triệu đồng và cá nhân anh Trần Ngọc Việt được nhận 50 triệu đồng tiền thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu tháng 4.

Anh Hoàng Tô – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tinhvan Group trao thưởng cho cán bộ BU2

Thành tích tiêu biểu của BU2 và anh Trần Ngọc Việt sẽ trở thành động lực để toàn thể nhân viên Tinhvan Group tiếp tục phát huy tinh thần làm việc hiệu quả, trách nhiệm, khả năng sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu chiến lược của năm 2012.