• en
  •  
  • vi

Tinhvan Group xuất sắc vượt qua kỳ đánh giá ISO 9001:2008 và ISO/IEC 27001:2005 en

Trong hai ngày 26 và 27/06/2012, Tinhvan Group đã hoàn thành quá trình đánh giá chứng nhận lại Hệ thống Quản lý chất lượng (QLCL) ISO 9001:2008 (Tên gọi cũ là ISO 9001:2000) và giám sát lần 02 Hệ thống An ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 do Tổ chức chứng nhận DAS-UKAS Vương quốc Anh thực hiện.

Ông Quách Thạch Thi, chuyên gia đánh giá trưởng đã thông báo kết luận của đoàn, trong đó khẳng định Tinhvan Group đã thành công đánh giá tái chứng nhận ISO 9001:2008 và giám sát ISO/IEC 27001:2005. Đoàn chuyên gia đặc biệt ấn tượng với một số hoạt động cải tiến trong năm 2012 của công ty như hoạt động đánh giá thỏa mãn khách hàng; hoạt động triển khai phần mềm PC…. Đoàn cũng khẳng định Hệ thống quản lý chất lượng và an ninh thông tin của công ty thực sự là “Hệ thống sống – với rất nhiều hoạt động cải tiến”.

Tổ chức chứng nhận DAS-UKAS Vương quốc Anh công bố kết quả đánh giá

Tinhvan Group chính thức được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000 từ năm 2006 (nay là ISO 9001:2008), cấp chứng chỉ ISO 9001:2008 từ năm 2009 và cấp chứng chỉ ISO/IEC 27001:2005 từ năm 2010.

Từ đó tới nay, Tinhvan Group đã tổ chức triển khai vận hành hệ thống này một cách hiệu quả và đã được đoàn đánh giá của DAS công nhận: Hệ thống quản lý của Tinhvan Grouphoàn toàn tuân thủ và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2005 đặt ra.

Tinhvan Group luôn đặt mục tiêu vươn tới những tiêu chuẩn quốc tế. Chính vì vậy, bộ quy trình của Tinhvan Group ngay từ ban đầu đã được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa  yêu cầu công việc thực tế và các tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO, từ năm 2010 Tinhvan Group đã chính thức đạt chứng chỉ CMMI level 3.