• en
  •  
  • vi

Cung cấp giải pháp HiStaff cho Pepsico Việt Nam en

Ngày 03/08/2012, Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân (Tinhvan Consulting) và Công ty Nước Giải khát Quốc tế PepsiCo Việt Nam (Pepsico Việt Nam) đã chính thức ký kết hợp đồng “Cung cấp và triển khai Giải pháp phần mềm Quản lý tổng thể Nguồn nhân lực HiStaff”.

Theo hợp đồng, giải pháp phần mềm Quản lý tổng thể Nguồn nhân lực HiStaff sẽ được ứng dụng tại trụ sở chính và 05 nhà máy của PepsiCo Việt Nam, gồm: Nhà máy Hóc Môn, Nhà máy Đồng Nai,  Nhà máy Cần Thơ, Nhà máy Bắc Ninh,  Nhà máy Điện Bàn với các phân hệ: Quản lý hồ sơ nhân viên, Quản lý chấm công và hệ thống Cổng thông tin nhân sự trực tuyến.

Là giải pháp chuyên nghiệp hướng bản địa phục vụ Quản lý Tổng thể Nguồn nhân lực dành cho các doanh nghiệp với quy mô vừa và lớn, HiStaff đã được kiểm nghiệm qua sự lựa chọn và triển khai thành công tại các công ty đa quốc gia, các tập đoàn thương mại, tài chính, ngân hàng, sản xuất, các đơn vị hành chính sự nghiệp trên toàn quốc.

Từ kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình triển khai cho các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, HiStaff sẽ cung cấp cho PepsiCo một công cụ hiệu quả và thiết thực trong công tác quản trị nguồn nhân lực.