• en
  •  
  • vi

Chính thức phát động cuộc thi “Everyone One Idea” en

Ngày 06/12/2012, cuộc thi “Mỗi người một ý tưởng – Everyone One Idea” đã chính thức được phát động tại Công ty Cổ phần Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân (Tinhvan Outsourcing). Cuộc thi sẽ trở thành phiên bản mẫu được nhân rộng tại tất cả các đơn vị thành viên thuộc Tinhvan Group trong năm 2013.

Đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả nhân viên, cán bộ quản lý của Tinhvan Outsourcing. Ý tưởng tham dự  có thể thuộc 03 lĩnh vực: Kinh doanh, Sản phẩm, Quản trị – Văn hóa.

TVOers có thể tham gia chương trình với danh nghĩa cá nhân hoặc nhóm. Ban Tổ chức sẽ không giới hạn số lượng ý tưởng mà tác giả/nhóm tác giả đưa ra, nhưng ít nhất mỗi TVOer cần phải có ít nhất một ý tưởng dự thi. Danh sách “Những người không có ý tưởng của Tinhvan Outsourcing” sẽ được cập nhật ngay khi Vòng Sơ khảo I kết thúc.

Tại Vòng Sơ khảo I, Hội đồng vòng Sơ khảo (HĐSK) sẽ lựa chọn 10 ý tưởng lọt vào Vòng Sơ khảo II. Ngoài ra, CEO Tinhvan Outsourcing có thể trao quyền cho 01 ý tưởng được đặc cách (nếu có).

Tại Vòng Sơ khảo II, HĐSK sẽ thẩm định và chọn ra 05 ý tưởng lọt vào Vòng Chung khảo. 05 tác giả/nhóm tác giả của các ý tưởng này sẽ bảo vệ ý tưởng trước CEO Tinhvan Outsourcing và 03/05 ý tưởng sẽ được vào Vòng Chung kết.

Các tác giả/nhóm tác giả sở hữu 03 ý tưởng của Vòng Chung kết sẽ tham dự buổi “Talk with CEO” Tinhvan Group để bảo vệ ý tưởng của mình. Hội đồng Chung khảo TinhVan Group sẽ đánh giá và lựa chọn 01 ý tưởng duy nhất để trao giải “Ý tưởng xuất sắc nhất Tinhvan Outsourcing 2012”.

Giải thưởng “Ý tưởng xuất sắc nhất Tinhvan Outsourcing 2012” cùng các giải phụ khác của “Everyone One Idea” sẽ được công bố và trao thưởng trong Lễ Tổng Kết 2012 của Tinhvan Group cũng như được xem xét đầu tư các điều kiên cần thiết để hiện thực hóa.

Thông tin chi tiết tham khảo tại:

Fanpage Hội Người Tinh Vân

Fanpage Tinhvan Outsourcing

Minh Minh