• en
  •  
  • vi

Đánh giá chất lượng dịch vụ Back Office 2012

Từ ngày 25/12 đến 29/12/2012, phòng Quản lý Chất lượng (QLCL) Tinhvan Group đã tiến hành đợt “Đánh giá chất lượng dịch vụ Back Office (BO) 2012”.

Đợt đánh giá được triển khai trên phạm vi toàn Tinhvan Group, ngoại trừ 02 đơn vị là Tinhvan Consulting và Tinhvan Hồ Chí Minh. Với tinh thần nghiêm túc, 90% thành viên của Tinhvan Group đã tham gia và hoàn thành đợt đánh giá đầy đủ, đúng hạn. Cụ thể, các cấp lãnh đạo, quản lý được khảo sát qua 76 câu hỏi và cấp nhân viên được khảo sát qua 60 câu hỏi.

Điểm khác biệt của đợt đánh giá này là nội dung khảo sát tập trung vào 3 mảng chính là: Dịch vụ hỗ trợ: Khảo sát chi tiết các dịch vụ mà bộ phận BO cung cấp, hỗ trợ cho các đơn vị; Góc nhìn văn hóa: Khảo sát về văn hóa chung của Tinh Vân và đơn vị, bộ phận; Thông tin khác: Chia sẻ về dự định gắn bó với Tinh Vân, mức thu nhập và các đề xuất cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ BO.

Đặc biệt ở mảng văn hóa và phần chia sẻ thông tin của nhân viên, đã cung cấp cho lãnh đạo những góc nhìn chân thực về tâm thế cũng như sự ổn định trong tư tưởng của nhân sự khi làm việc Tinh Vân.

Với cả hai góc nhìn của cấp lãnh đạo, quản lý và cấp nhân viên thì các dịch vụ BO trong năm 2012 đều đã cải thiện đáng kể. Trong đó, hoạt động hỗ trợ của Kế toán đơn vị được đánh giá hiệu quả và hỗ trợ rất đắc lực cho hoạt động kinh doanh. Sự sáng tạo không ngừng cùng với việc đẩy mạnh hoạt động truyền thông nội bộ của phòng Truyền thông qua các clip, hình ảnh… sinh động cũng đã truyền tải rất đầy đủ về văn hóa kỷ luật công ty.

Top 10 dịch vụ tốt nhất, chưa tốt theo chức năng của bộ phận BO

Cấp quản lý

Cấp nhân viên

Bên cạnh đó, không thể không kể đến sự hỗ trợ tích cực cho lãnh đạo và các đơn vị trong hoạt động tái cơ cấu tổ chức và hoạt động kiểm soát kế hoạch kinh doanh của phòng Quản lý Chất lượng. Hay hoạt động phổ biến quy định, chính sách của Công ty, của nhà nước rất kịp thời của phòng Hành chính Nhân sự. Và còn có sự đóng góp âm thầm của phòng Hệ thống Thông tin trong hoạt động quản trị phân quyền nhằm bảo mật hơn và đáp ứng nhanh, thuận tiện nhất cho các đơn vị.

Bên cạnh các hoạt động đã được cải thiện, vẫn tồn tại một số dịch vụ trong năm 2012 mà cấp quản lý và nhân viên đánh giá là chưa thực sự nâng cao, chưa cải tiến được chất lượng dịch vụ cũng như thời gian đáp ứng.

Với mục tiêu chính là hướng tới sự cải tiến, kết quả của đợt đánh giá cùng các ý kiến ghi nhận sẽ là cơ sở để các phòng ban thuộc khối BO nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động hỗ trợ của mình cho các đơn vị trong năm 2012. Qua đó xây dựng kế hoạch hoạt động, giải pháp để cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ đảm nhận trong năm 2013.

Thanh Tâm