• en
  •  
  • vi

Các ĐV thành viên Tinhvan Group bảo vệ KHKD 2013 en

Từ ngày 07/01 đến hết ngày 21/01/2013, 06 đơn vị thành viên thuộc Tinhvan Group đã bảo vệ thành công Kế hoạch kinh doanh (KHKD) năm 2013.

Tham dự các cuộc họp bảo vệ KHKD có đại diện HĐQT Tinhvan Group, các thành viên Hội đồng phản biện là các lãnh đạo cao cấp của Tinhvan Group, Kế toán trưởng Tinhvan Group cùng lãnh đạo 06 đơn vị thành viên.

Tại các cuộc họp, từng đơn vị đã báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2012 và trình bày các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh chi tiết trong năm 2013. Đồng thời đưa ra các chiến lược hành động cụ thể, KPI (Key Performance Indicator) đo lường kết quả của hành động đó. Các chỉ tiêu này được đặt ra trên cơ sở phân tích kỹ và bám sát thị trường, khách hàng, quy trình nội bộ.

Với cách làm này, Hội đồng phản biện đã cùng ngồi phân tích từng con số, chỉ tiêu… một cách hợp lý. Các đơn vị đã phải trả lời một cách thỏa đáng câu hỏi “vì sao” cho việc tăng trưởng hay giữ vững chỉ tiêu trong năm 2013.

Năm 2012, Tinhvan Group đã hoàn thành giai đoạn cơ cấu theo mô hình Tập đoàn với 6 công ty thành viên hoạt động trên thị trường phần mềm/nội dung số và gần 30 sản phẩm có thương hiệu và doanh thu tốt. Tổng doanh thu toàn Group đạt 220 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với năm 2011. Khối mass bao gồm Công ty Cổ phần Viễn thông Tinh Vân và Công ty Cổ phần Giải trí Minh Châu tăng trưởng ngoạn mục, chiếm 50% doanh thu toàn Group.

Trên cơ sở những thành tựu này, HĐQT đã xác định, năm 2013 Tinhvan Group sẽ tập trung hoàn toàn trong thị trường CNTT, công nghệ phần mềm và nội dung số, một thị trường đầy biến động, thay đổi và phát triển rất nhanh, luôn đòi hỏi tính thích nghi cao, khả năng tiếp biến và sáng tạo, xây dựng Tinh Vân trở thành một Hệ sinh thái Công nghệ và Kinh doanh, trong đó mỗi đơn vị, mỗi sản phẩm/dịch vụ sẽ xác lập những vị thế nhất định và cộng hưởng trong một bức tranh toàn cảnh.

Hồng Nhung