• en
  •  
  • vi

Tinhvan Solutions liên tiếp trúng thầu en

Những ngày đầu năm mới Qúy Tỵ 2013, Công ty TNHH MTV Giải pháp Phần mềm và Tích hợp Hệ thống (Tinhvan Solutions) đã trúng thầu 02 hợp đồng có giá trị với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và Cục tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính.

Ngày 19/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đã chính thức ký hợp đồng, lựa chọn Tinhvan Solutions là đơn vị triển khai dự án “Mua sắm, triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc”.

Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc Foldio do Tinhvan Solutions nghiên cứu và phát triển với giao diện thuần web, các phân hệ được sắp xếp theo trình tự thích hợp, tích hợp với giải pháp Portal cổng thông tin điện tử, khả năng tùy biến cao… giúp khách hàng quản lý văn bản và hồ sơ công việc một cách dễ dàng, hiệu quả.

Cũng trong ngày 19/02/2013, Tinhvan Solutions đã ký Hợp đồng “Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến tập trung” cho Cục tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính – đơn vị có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê trong ngành tài chính. Dự kiến, dự án sẽ kéo dài trong vòng 6 tháng.

Minh Minh