• en
  •  
  • vi

Tinhvan Solutions ký HĐ với Bộ Công thương en

Ngày 18/3/2013, Công ty TNHH MTV Giải pháp Phần mềm và Tích hợp Hệ thống (Tinhvan Solutions) đã trúng thầu hợp đồng “Cung cấp phần mềm quản lý công văn công việc” với Bộ Công thương.

Theo đó, Tinhvan Solutions sẽ cung cấp và triển khai các phần mềm quản lý công văn công việc cho Bộ Công thương, bao gồm Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu: Tinh Van Smart Backup – TVSmartbackup và Phần mềm quản lý công văn, công việc Folio trong vòng 4 tháng.

TVSmartbackup được xây dựng, nhằm hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp quản lý việc sao lưu và phục hồi dữ liệu cho các hệ thống phần mềm trên nền tảng ứng dụng web như: hệ thống Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, các phần mềm ứng dụng nền tảng Web khác v.v… một cách hiệu quả, nhanh chóng, tiện dụng và an toàn.

TVSmartbackup cho phép người quản trị thực hiện các chế độ sao lưu định kỳ theo lịch đặt sẵn, sao lưu đột xuất và cho phép phục hồi dữ liệu theo phiên bản đã được lưu trữ khi cần thiết hoặc khi có sự cố xảy ra đối với hệ thống ứng dụng của khách hàng.

Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc Foldio do Tinhvan Solutions nghiên cứu và phát triển với giao diện thuần web, các phân hệ được sắp xếp theo trình tự thích hợp, tích hợp với giải pháp Portal cổng thông tin điện tử, khả năng tùy biến cao… giúp khách hàng quản lý văn bản và hồ sơ công việc một cách dễ dàng, hiệu quả.

Minh Minh