• en
  •  
  • vi

Tinh Vân cung cấp Phần mềm cho Cục CNTT – UBCKNN en

Ngày 18/4/2013, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group) đã ký hợp đồng cung cấp Phần mềm “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý người hành nghề chứng khoán” cho Cục công nghệ thông tin – Uỷ ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, công ty TNHH MTV Giải pháp Phần mềm và Tích hợp Hệ thống Tinh Vân (Tinhvan Solutions) – đơn vị thành viên của Tinhvan Group sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm quản lý chứng chỉ người hành nghề chứng khoán cho Cục công nghệ thông tin – Uỷ ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) từ tháng 4/2013 đến tháng 11/2013.

Phần mềm quản lý chứng chỉ người hành nghề chứng khoán có khả năng hỗ trợ chuyên viên trong công tác Quản lý, cấp, đổi, thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề; Hỗ trợ chuyên viên trong công tác quản lý người hành nghề chứng khoán, theo dõi biến động của người hành nghề chứng khoán; Hỗ trợ chuyên viên trong công tác in ấn chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Hỗ trợ chuyên viên tổng hợp, báo cáo, thống kê số lượng người hành nghề chứng khoán; Hỗ trợ lãnh đạo trong công tác quản lý điều hành, theo dõi việc cấp, đổi, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Minh Minh