• en
  •  
  • vi

Hỗ trợ đánh giá tái chứng nhận ISO 27001 en

Sáng ngày 24/5/2013, tại trụ sở Vụ Công nghệ Thông tin (CNTT) – Bộ CNTT và Truyền thông (TT) đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng ba bên về việc Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, lấy chứng chỉ ISO 270001 giữa Ban Quản lý các dự án công nghiệp công nghệ thông tin, công ty TNHH Chứng nhận D.A.S Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group). Đây là hợp đồng nằm trong khuôn khổ gói thầu “Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, lấy chứng chỉ ISO27001 (Gói số 1)” thuộc Dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMI ”.

Tham dự buổi lễ có Ông Nguyễn Thanh Tuyên – Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án CNTT – TT – đại diện Chủ đầu tư; Bà Nguyễn Hương Giang – Giám đốc Công ty TNHH Chứng nhận D.A.S Việt Nam – đại diện Nhà thầu Tư vấn; Ông Nguyễn Sơn Tùng – Phó Tổng Giám đốc Tinhvan Group – Đại diện Doanh nghiệp được tham gia dự án cùng đại diện Công ty Cổ phần Misa và công ty Cổ phần GMO Runsysterm.

Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Sơn Tùng, bà Nguyễn Hương Giang, ông Nguyễn Thanh Tuyên, ông Nguyễn Thanh Hoàng (TGĐ Công ty Cổ phần Misa) và ông Ngô Văn Tẩu (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kiêm giám đốc Công ty Cổ phần GMO Runsysterm).

Theo đó, Ban Quan lý các dự án CNTT sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để D.A.S Việt Nam thực hiện các công việc đánh giá, tái cấp chứng chỉ đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 27001 cho Tinhvan Group. Hợp đồng được triển khai tối đa 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, nhưng không quá ngày 30/9/2014.

Dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMI ” do Ban Quản lý các dự án CNTT triển khai trong 5 năm từ 2010 – 2014, dành cho các doanh nghiệp, tổ chức thiết kế website và phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT.Theo quy định, các doanh nghiệp tham gia dự án được hỗ trợ xây dựng, áp dụng và đánh giá, đạt chứng chỉ CMMi. Để nâng cao hiệu quả của dự án, năm 2012, Ban Quản lý các dự án CNTT đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế web và phần mềm đã đề xuất và được Chính phủ cho phép mở rộng phạm vi dự án sang hỗ trợ doanh nghiệp triển khai tiêu chuẩn ISO 27001 về an toàn thông tin.

ISO 27001 là tiêu chuẩn đánh giá  hệ thống an toàn an ninh thông tin doanh nghiệp, được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng các tiêu chuẩn bảo mật hệ thống thông tin BS-7799 của Viện Tiêu chuẩn Anh, quy định cụ thể các yêu cầu giúp thành lập, thực hiện, vận hành, theo dõi, xem xét, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý an ninh thông tin. Tinhvan Group đã chính thức đạt chứng chỉ ISO/IEC 27001:2005 do DAS/UKAS – Vương quốc Anh cấp ngày 29/9/2010.

Minh Minh