• en
  •  
  • vi

Tinhvan Group bảo vệ thành công chứng chỉ CMMI Level 3

Ngày 24/10/2013, kết quả đánh giá CMMi 3 của Tinhvan Group đã chính thức được CMMI Institute thông qua và công bố trên website: (https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx). Tên của Tinhvan Group đã xuất hiện trong danh sách các Công ty bảo vệ thành công chứng chỉ CMMI – Dev 1.3 – Level 3.


Trước đó, từ ngày 05/10/2013 – 11/10/2013, Đoàn đánh giá với Trưởng đoàn là Chuyên gia SrinivasaRao Tumu của Viện Kỹ nghệ Phần mềm Mỹ SEI, đã tiến hành đợt đánh giá SCAMPI A cho chứng chỉ CMMi – DEV 1.3 – Level 3 tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group).

Trong một tuần làm việc, kể cả ngày cuối tuần, chuyên gia và các thành viên khác của đoàn đã nghiên cứu và khảo sát hệ thống quy trình phát triển phần mềm của Tinhvan Group, xem xét hồ sơ tài liệu của các dự án lấy mẫu và tiến hành phỏng vấn hơn 30 nhân viên thuộc các đơn vị Tinhvan Solutions, Tinhvan Outsourcing và Back Office thuộc mọi vị trí trong cấu trúc đội dự án cũng như các bộ phận hỗ trợ.

Sau sáu ngày làm việc căng thẳng, sáng ngày 11/10/2013, Trưởng đoàn đã thông báo tất cả các hồ sơ của các vùng quy trình phục vụ hoạt động sản xuất phần mềm và các hoạt động hỗ trợ như Cải tiến quy trình, Đào tạo, Quản lý chất lượng của Tinhvan Group đều thỏa mãn các yêu cầu của mô hình CMMI, qua đó khẳng định Tinhvan Group đã bảo vệ thành công chứng chỉ CMMI – Dev 1.3 – Level 3.

Chuyên gia cũng công bố một số điểm mạnh của Tinhvan Group được phát hiện trong quá trình đánh giá như: Tinhvan Group là một công ty có môi trường văn hóa năng động, đoàn kết gắn bó mọi nhân viên với nhau, Ban lãnh đạo thể hiện cam kết cao trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho dự án, hệ thống quy trình của Tinhvan Group khá đầy đủ, hỗ trợ thuận tiện cho mọi nhân viên trong quá trình thực hiện…

Bên cạnh đó Đoàn đánh giá cũng đưa ra những điểm yếu và các gợi ý cải tiến, đây là những thông tin rất có giá trị, giúp hoàn thiện hệ thống quy trình sản xuất phần mềm của Tinhvan Group trong tương lai.CMMI  (Capability Maturity Model Integration) là Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp và là khuôn khổ cho cải tiến qui trình phần mềm.

Mô hình CMMI là một khung các giải pháp tối ưu cho quá trình sản xuất phần mềm. Phiên bản CMMI-DEV hiện nay mô tả những giải pháp tốt nhất trong quá trình kiểm soát, đo lường và kiểm tra các quy trình phát triển phần mềm. Tinhvan Group đạt chứng chỉ CMMI – level 3 lần đầu tiên vào năm 2010. Chứng chỉ  này có giá trị trên quy mô toàn cầu, xác định mức độ trưởng thành năng lực của các công ty trong hoạt động xây dựng phần mềm và các dịch vụ liên quan.

Như Hoa