• en
  •  
  • vi

Tinhvan Group triển khai dự án mới với TCDTNN

Trong tháng 11/2013, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group) đã ký thành công hợp đồng “Triển khai diện rộng đến cấp Cục Dự trữ nhà nước khu vực quản lý thông tin qua công nghệ mã vạch” với Cục Công nghệ Thông tin – Tổng Cục Dự trữ Nhà nước.


Theo Hợp đồng, Tinhvan Group sẽ đảm nhiệm việc cung cấp hệ thống thiết bị đọc mã vạch, in mã vạch; chuẩn hóa hệ thống quản lý công nghệ mã vạch; triển khai, cài đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ mã vạch.

Cục Công nghệ Thông tin – Tổng Cục Dự trữ Nhà nước là cơ quan chuyên môn giúp lãnh đạo Tổng Cục thực hiện công tác xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống thông tin cho Tổng Cục.

Trước đó, vào năm 2012, Tinhvan Group đã triển khai thành công dự án “Nâng cấp phần mềm Quản lý vật tư hàng hoá và quản lý kho” cho Tổng Cục Dự trữ Nhà nước.

Việc Tổng Cục tiếp tục lựa chọn Tinhvan Group là đơn vị thực hiện hợp đồng lần này đã khẳng định vai trò của Tinhvan Group là một đối tác uy tín của Tổng Cục. Đồng thời thể hiện năng lực và kinh nghiệm chuyên sâu của Tinhvan Group trong việc triển khai các dự án cho các khách hàng thuộc khối Cơ quan Nhà nước, Văn phòng Chính phủ.