• en
  •  
  • vi

Đà Nẵng khánh thành HTTT Chính quyền điện tử

Ngày 22/7/2014, Hệ thống Thông tin Chính quyền Điện tử (HTTT CQĐT) thành phố Đà Nẵng đã chính thức được đưa vào hoạt động. Với sự kiện này, Đà Nẵng đã trở thành tỉnh đầu tiên sử dụng HTTT CQĐT trong cả nước.

Ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết: “Cuối năm 2013, TP Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng Hệ thống hạ tầng CNTT & TT hiện đại gồm: Mạng đô thị, Trung tâm dữ liệu, Hệ thống kết nối không dây, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Ứng dụng CNTT & TT. Và hôm nay, Đà Nẵng tiếp tục hoàn thành đưa vào hoạt động đồng bộ Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử. Hệ thống này bao gồm các cơ sở dữ liệu (CSDL) nền tảng như CSDL dân cư, CSDL thông tin địa lý, hệ thống thông tin quản lý, CSDL thủ tục hành  chính, và  hệ thống các dịch vụ công trực tuyến”.

Tham dự lễ khánh thành hệ thống tại Đà Nẵng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận xét: “Việc đưa Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử của thành phố Đà Nẵng vào hoạt động có ý nghĩa to lớn, chứng tỏ tính khả thi cao của việc  xây dựng chính quyền điện tử các cấp. Đó là, việc ứng dụng CNTT thực sự có khả năng đưa chính quyền đến gần với người dân hơn, phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Từ kết quả của Đà Nẵng, chắc chắn sẽ là kinh nghiệm rất hữu ích đối với nhiều địa phương khác trên phạm vi cả nước”.

Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử được đưa vào hoạt động tại Đà Nẵng sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho việc triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến

HTTT CQĐT thành phố Đà Nẵng được xây dựng trên trên nền tảng khung kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử toàn diện và tiên tiến. Trong đó, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân vinh dự được tham gia triển khai một số hạng mục quan trọng, bao gồm hệ thống Contact Center, một cấu phần quan trọng trong HTTT CQĐT Đà Nẵng, giúp cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tương tác đa chiều với tổ chức, công dân bằng hình thức trao đổi trực tuyến lần đầu tiên được áp dụng.

Sự kiện triển khai thành công hệ thống thông tin Chính quyền điện tử của Đà Nẵng được tin tưởng sẽ trở thành kinh nghiệm quý báu cho các địa phương khác trong việc xây dựng chính quyền điện tử trong tương lai.

Tổng hợp