• en
  •  
  • vi

TVC ký hợp đồng thành công với Mai Linh Group

Ngày 26/12/2014 vừa qua, Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân (Tinhvan Consulting – TVC) đã ký hợp đồng “Triển khai Giải pháp Phần mềm Quản lý Nguồn nhân lực HiStaff” với Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh (MLG) tại TP.Hồ Chí Minh.

Nhằm giải quyết bài toán quản lý thông tin tài xế trên toàn quốc theo thông tư mới của nhà nước một cách thống nhất, HiStaff sẽ được ứng dụng tại tất cả các đơn vị thành viên của MLG –  Công ty có mạng lưới hoạt động phủ khắp 54 tỉnh thành với trên 100 công ty thành viên, thu hút trên 27.000 cán bộ nhân viên làm việc trong cả nước và nước ngoài. Phạm vi triển khai bao gồm 8 phân hệ: Phân hệ quản lý Hồ sơ nhân viên, Phân hệ quản lý Công lao động, Phân hệ quản lý Tính Lương, Phân hệ quản lý Bảo Hiểm, Phân hệ quản lý Tuyển Dụng, Phân hệ quản lý Đào tạo, Phân hệ quản lý Đánh giá, Phân hệ Quản trị Hệ thống. Ngoài ra TVC sẽ giúp MLG tích hợp hệ thống HiStaff với với các hệ thống đang quản lý khác.

Thời gian triển khai hệ thống HiStaff dự kiến chia làm 3 giai đoạn. Sau khi xây dựng phần hồ sơ nhân viên, bảo hiểm, chấm công, tính lương và portal, TVC sẽ tiến hành đào tạo, đánh giá và tuyển dụng, cuối cùng mới tích hợp Histaff với các hệ thống khác đang quản lý.

7(148)

HiStaff đem lại cho MLG một công cụ quản lý hiệu quả, tuân thủ quy trình nghiệp vụ hoàn chỉnh từ khâu đăng tuyển đến lúc nhân sự nghỉ việc (bao gồm cả công tác và hoạt động). Đồng thời, giải pháp này cũng quản lý thời gian và công làm việc của nhân viên, hỗ trợ đơn vị tính lương nhanh chóng, chính xác với quy mô nhân sự lớn và phân tán.

Đáp ứng được những yêu cầu và đòi hỏi có tính chuyên nghiệp và chuyên môn cao của khách hàng, HiStaff một lần nữa khẳng định chắc chắn uy tín và thương hiệu bản địa của giải pháp nguồn nhân lực phù hợp nhất cho các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn tại Việt Nam.

Theo TVC