• en
 •  
 • vi

Công ty và Đơn Vị Thành Viên en

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân - Tinhvan Consulting (TVC)

 • Cung cấp, tư vấn và triển khai Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực HiStaff
 • Tư vấn chiến lược, kiến trúc và lộ trình triển khai giải pháp CNTT cho các doanh nghiệp
 • Tư vấn triển khai các giải pháp Quản trị cho các doanh nghiệp: CRM, ERP,...
 • Tư vấn tái cấu trúc, chuẩn hóa và cải tiến các quá trình sản xuất kinh doanh

Công ty Cổ phần Viễn thông Tinh Vân - Tinhvan Telecom  (TVT)

 • Xây dựng và phát triển Cổng tìm kiếm Tiếng Việt Xalo.vn, Cổng phân phối NDS trên ĐTDĐ Xalo Mobile.
 • Cung cấp nội dung thông tin số và dịch vụ GTGT cho ĐTDĐ

Công ty Cổ phần Giải trí Minh Châu - Minh Chau Corp (MCC)

 • Phát triển và kinh doanh Game, đặc biệt là những game trên các thiết bị cầm tay.

Công ty TNHH MTV  Giải pháp Phần mềm và Tích hợp hệ thống - Tinhvan Solutions (TVS)

 • Phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các phần mềm cho khách hàng thuộc khối Chính phủ, Giáo dục đào tạo.
 • Triển khai các sản phẩm của Tinh Vân như TVIS, eFile, LIBOL,...
 • Cung cấp, lắp đặt thiết bị phần cứng và tích hợp phần cứng của các dịch vụ kèm theo

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân - Tinhvan Outsourcing (TVO)

 • Gia công, xuất khẩu phần mềm cho các thị trường Mỹ, Nhật, Châu Âu.
 • Phát triển ứng dụng trên ĐTDĐ

Công ty Cổ phần Sách điện tử Tinh Vân - Tinhvan eBooks (TVB)

 • Xuất bản trực tuyến và cung cấp hệ thống phân phối sách điện tử
 • Thiết kế và sản xuất sách giáo khoa điện học liệu điện tử và phát triển ứng dụng giáo dục