• en
  •  
  • vi

Nguyễn Ích Vinh en

Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân – Tinhvan Outsourcing

a vinh-a

Năm 2010 – Hiện tại: TGĐ Tinhvan Outsourcing.

Năm 2009 – Năm 2010: Phó giám đốc Trung tâm Xuất khẩu phần mềm Tinh Vân.

Năm 2007: Tốt nghiệp Thạc sỹ Viện Công nghệ Tokyo, Nhật Bản và Đại học Hoàng gia Chulalongkorn, Thái Lan.

Năm 2000: Tốt nghiệp Kỹ sư, Đại học Bách khoa Hà Nội.