• en
 •  
 • vi

Giải pháp quản lý bán hàng cho mảng phân phối đại lý SmartAgent en

Logo_smart_agentGiải pháp quản lý bán hàng cho mảng phân phối đại lý SmartAgent ra đời với mục đích giúp các doanh nghiệp bán hàng theo kênh phân phối và đại lý nâng cao hiệu quả bán hàng bằng việc cung cấp một công cụ chạy trên các thiết bị di động thông minh và máy tính bảng quản lý đồng nhất và toàn bộ hệ thống bán hàng.     Tính năng nổi bật
 • Cung cấp hàng trăm tính năng phục vụ việc bán hàng và quản lý bán hàng
 • Chuẩn hóa và quản lý dữ liệu tập trung
 • Quản lý hàng ngàn đầu mục sản phẩm, đơn hàng
 • Dữ liệu được quản lý an toàn, tập trung trên nền Cloud services và được sao lưu hàng ngày
 • Nghiệp vụ của sản phẩm được phân tích bởi các chuyên gia hàng đầu và phát triển chuẩn hóa theo mô hình SAAS
 • Đa ngôn ngữ
Tính năng với từng đối tượng
 • Với người bán hàng
  • Quản lý danh mục và dữ liệu phân tích khách hàng
  • Lập kế hoạch bán hàng chi tiết theo ngày/tháng theo mẫu
  • Cung cấp thông tin chi tiết về từng sản phẩm (Hình ảnh, kích thước, lượng hàng tồn…) và cho phép đặt hàng nhanh chóng
  • Kết nối người bán hàng với các nhà phân phối và kho hàng
  • Nhận được đánh giá, hướng dẫn của người quản lý trong từng cuộc hẹn
  • Xem báo cáo bán hàng đa chiều với nhiều mốc thời gian
 • Với quản lý bán hàng
  • Quản lý  và phê duyệt danh mục khách hàng của từng nhân viên bán hàng
  • Đánh giá, góp ý, hướng dẫn cho nhân viên bán hàng
  • Xem báo cáo bán hàng theo ngày, tuần, tháng hoặc theo thời điểm
  • Xem và so sánh số liệu bán hàng của từng nhân viên bán hàng  với KPI được giao
  • Đồng bộ dữ liệu với máy chủ và dữ liệu bán hàng của nhân viên bán hàng dưới quyền
 • Với quản trị hệ thống
  • Cung cấp các công cụ cấu hình người sử dụng và danh mục sản phẩm cho từng khu vực
  • Cung cấp các công cụ để quản lý giám sát toàn bộ hệ thống
  • Cung cấp các công cụ hỗ trợ việc cấu hình các templates cho emails, các messages toàn hệ thống
  • Tự động sao lưu dữ liệu theo hàng ngày
SmartSale (2) SmartSale (1)