• en
  •  
  • vi

Giải pháp quản lý bán hàng và số hóa 3D cho bất động sản iM2

Im2Giải pháp quản lý bán hàng và số hóa 3D cho bất động sản iM2 sẽ đáp ứng nhu cầu năng động của đội ngũ bán hàng bằng công cụ tối ưu và hỗ trợ mạnh mẽ trong suốt thời điểm bán hàng, song hành cùng hệ thống quản lý công văn, tài liệu giới thiệu sản phẩm, báo giá, khuyến mại và tình trạng hợp đồng của doanh nghiệp Bất động sản.  


Tính năng nổi bật
  • Đối với Khách hàng

Cập nhật thông tin nhanh nhất, có chọn lọc về các dự án nhà với hỗ trợ của công nghệ 3D
Dễ dàng xác định vị trí hiện tại của dự án theo GPS
Nhận yêu cầu đặt hàng mọi lúc, tích hợp trực tiếp với ERP/CRM
Hỗ trợ tìm kiếm thông minh

  • Đối với Chủ đầu tư/ Dự án nhà

Quản lý Khách hàng và đội ngũ bán hàng thông qua hệ thống báo cáo và Bảng quản trị tối ưu

  • Đối với đội ngũ bán hàng

Dễ dàng thấu hiểu và phục vụ khách hàng theo từng yêu cầu cụ thể thông qua hệ thống dữ liệu liên tục cập nhật iM2 (2) iM2 (1)