• en
  •  
  • vi

HĐQT Tinhvan Group họp Tổng kết Quý 3 2020 en

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp trên Thế giới, với sự tham gia của toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Trưởng Ban kiểm soát và Phó Tổng giám đốc Tài chính Tinhvan Group. Thành viên HĐQT người Nhật – Mr. Ishiguro – tham gia cuộc họp trực tuyến từ Tokyo, Nhật Bản.

Tính luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, Tinhvan Group đã có doanh số ký tăng 40%, doanh thu xuất hoá đơn tăng 25%, lợi nhuận tốt hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019, đạt được mục tiêu đề ra. Đặc biệt, Công ty Tinhvan Japan tại Nhật Bản đã vượt qua sóng gió của đại dịch Covid-19, bắt đầu có lợi nhuận tốt từ Quý 4.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đưa ra ý kiến, nhận xét về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, kế hoạch Quý 4 và cả năm 2020, cũng như mục tiêu định hướng cho năm 2021 của Tinhvan Group và các đơn vị thành viên.

Hội đồng quản trị đã thống nhất về nhận định tình hình những tháng cuối năm, thể hiện quyết tâm sát cánh cùng các đơn vị thành viên Tinhvan Group hoàn thành kế hoạch năm 2020, hướng tới năm 2021với nhiều cơ hội và thách thức.