• en
  •  
  • vi

TVO triển khai đánh giá nhân sự thường niên en

Kỳ đánh giá năng lực nhân viên thường niên 2020 đã được Tinhvan Outsourcing triển khai từ cuối tuần 2 tháng 11.

Các tiêu chí đánh giá bao gồm:

  • Kỹ năng cơ bản (giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, khả năng nghiên cứu, ngoại ngữ, …)
  • Kỹ năng chuyên môn
  • Tính chủ động sáng tạo
  • Hoạt động văn hóa
  • Chia sẻ kiến thức
  • Tuân thủ kỷ luật
  • Đánh giá hoàn thành mục tiêu cá nhân năm

Ngoài đánh giá của trưởng bộ phận và bản thân nhân sự, TVO còn thực hiện lấy ý kiến nhận xét từ phía khách hàng về Kết quả công việc, Kỹ năng và Thái độ làm việc của các nhân sự Onsite để có được cái nhìn tổng quan và chính xác nhất.

Không khí tại các phiên đánh giá diễn ra rất nghiêm túc, người đánh giá và người được đánh giá đều đưa ra những phân tích cụ thể cũng như tranh luận thẳng thắn để thống nhất về điểm số trên tinh thần chia sẻ đóng góp mang tính xây dựng.