• en
  •  
  • vi

Tinh Vân thưởng nóng Kinh doanh giai đoạn “nước rút” tháng 11-12/2020 en

Giữa tháng 12/2020, 3 trung tâm thuộc Tinhvan Holdings (TVH) là Tinhvan Digital, Tinhvan Education, Tinhvan Solutions đã đồng loạt “chốt đơn” thành công và nhận được mức thưởng nóng tương đương theo quy định bổ sung về “Cơ chế thưởng nóng Quý 4/2020 cho Nhân sự tham gia Kinh doanh thuộc TVH”.

Quy định trên được ban hành ngày 04/11/2020 nhằm thúc đẩy việc hoàn thành kế hoạch 2020 trong thời điểm nước rút tháng 11-12/2020 và ngay lập tức đã cho thấy hiệu quả. Đây là giai đoạn mà bộ phận Kinh doanh các đơn vị phải chịu áp lực doanh số rất lớn và cần tiếp thêm “động lực” hơn lúc nào hết. Kết quả sau 1 tháng ra quy định mới, các đơn vị đã liên tục đạt được những thành tích đáng ghi nhận, qua đó tiến những bước quan trọng trên hành trình “Về đích 2020”.