• en
  •  
  • vi

Tinhvan Solutions khởi động 2021 với dự án “dài hơi”

Mới đây, Tinhvan Solutions (TVS) đã được tin tưởng lựa chọn là đơn vị triển khai dự án “Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính”.và thời gian triển khai dự kiến khoảng 18 tháng với giá trị hợp đồng rất lớn.

Nội dung thực hiện dự án “Nâng cấp Cổng TTĐT Bộ Tài chính” bao gồm các hạng mục chính: Nâng cấp tính năng toàn bộ hệ thống và chuyển đổi hạ tầng lõi Portal, CSDL trên nền tảng mới (Oracle Webcenter Portal 12C, Oracle Weblogic Server 12C, Oracle Database 19C…): Phân tách và triển khai vận hành riêng 02 hệ thống Cổng TTĐT Bộ Tài chính và Kho Bạc Nhà Nước; Xây dựng ứng dụng Mobile app đọc tin từ hệ thống Cổng Bộ Tài chính phục vụ nhân dân…

Bên cạnh khối lượng công việc lớn với công nghệ triển khai mới, phức tạp kèm theo những yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm bàn giao và thời gian triển khai chặt chẽ của Chủ đầu tư (Cục Tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính), dự án là một thách thức không nhỏ cho đội dự án triển khai của TVS, tuy nhiên cũng là một cơ hội để Tinhvan Solution khẳng định lại vị thế nhóm dẫn đầu về Công nghệ triển khai Cổng TTĐT trong khối Cơ quan Nhà nước, thông qua việc hoàn thành mục tiêu dự án với quyết tâm và nỗ lực cao nhất từ toàn đội dự án cũng như các bộ phận hỗ trợ TVS.