• en
 •  
 • vi

Seminar: Các bước thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Sáng nay 29/03/2021, tại trụ sở Tinhvan Group đã diễn ra buổi seminar với chủ đề “Các bước thực hiện Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp” do Anh Nguyễn Kiên Cường – Chuyên gia Tư vấn Giải pháp và Công nghệ trình bày. Anh Cường đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, từng đảm nhận vai trò cố vấn tại các tập đoàn lớn như IBM và Microsoft, anh cũng từng tham gia vào công tác tư vấn chiến lược tại Tinhvan Outsourcing.

Seminar bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Digital Transformation Frameswork (Các giai đoạn Chuyển đổi số)
 • Going (Planning) Digital
 • Becoming (Transformating) Digital
 • Being Digital (State of Digital Interconnectedness)
 • Digital Theme (Các lĩnh vực Chuyển đổi số)
 • User experiences
 • Automation
 • Crytography
 • Cloud computing
 • IoT
 • Social Media

Bên cạnh đó, anh Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Chuyển đổi số phải nằm trong chiến lược của Doanh nghiệp. Chuyển đổi số không gì khác chính là thực hiện “Business Improvement”, việc chuyển đổi như thế nào phụ thuộc nhiều vào khả năng và mức độ mạo hiểm của từng Doanh nghiệp.

Tuy vậy, vẫn có những lưu ý chung khi các doanh nghiệp thực hiện Chuyển đổi số:

 • Cần thực hiện tính toán chi tiết nỗ lực cho việc Chuyển đổi số
 • Tìm ra các “Painpoint” của doanh nghiệp
 • Mô tả các quy trình, điều chỉnh và phân tích mức độ ảnh hưởng/tương tác giữa các quy trình nhằm xử lý các painpoint -> Quá trình này có thể dẫn đến thay đổi văn hóa doanh nghiệp
 • Cần có “Business Analysist” nắm rõ kiến trúc hệ thống để tư vấn cho doanh nghiệp

Tháng 06/2020, Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với một trong ba nhiệm vụ trọng tâm là “Phát triển Kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”. Tổ chức chứng nhận ISO cũng đã ban hành bộ tài liệu hướng dẫn các tiêu chuẩn về Chuyển đối số Doanh nghiệp (ISO 30415). Điều đó cho thấy chính phủ, các tổ chức/doanh nghiệp đang dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề này.