• en
  •  
  • vi

Tinh Vân quyết định bổ nhiệm Phó Phòng Quản lý chất lượng

Sáng ngày 27/04/2021, Chủ tịch Hoàng Tô đã ký Quyết định bổ nhiệm chị Cao Bình Dương giữ chức vụ Phó Phòng Quản lý Chất lượng (QA Lead) thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (TVH) kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2021.

Chị Dương trong thời gian tới sẽ chịu trách nhiệm vận hành các công việc cụ thể:

  • Chịu trách nhiệm đề xuất phương hướng, kế hoạch và triển khai vận hành hoạt động QA dự án tại Tinh Vân;
  • Triển khai các công cụ, quy trình và cơ chế hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý dự án;
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Quản lý chất lượng, báo cáo cho Trưởng phòng và thay mặt điều hành các công việc của phòng Quản lý chất lượng khi Trưởng phòng vắng mặt.

Chúc mừng chị Dương trên vị trí công tác mới sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa cùng phòng Quản lý chất lượng!