• en
  •  
  • vi

Tinh Vân quyết định bổ nhiệm Phó Phòng Hành chính Nhân sự

Sáng ngày 08/05/2021, Tổng giám đốc Tinh Vân – Anh Hoàng Tô đã ký Quyết định bổ nhiệm chị Dương Thị Nhung giữ chức vụ Phó Phòng Hành chính Nhân sự thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (TVH) kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021.

Trên cương vị mới chị Dương Thị Nhung có trách nhiệm:

  • Quản trị nguồn nhân lực, đánh giá hiệu quả sử dụng nhân sự thuộc Tinh Vân;
  • Tuyển dụng nguồn nhân lực bổ sung đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tinh Vân;
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, báo cáo cho Trưởng phòng và thay mặt điều hành các công việc của phòng HCNS khi Trưởng phòng vắng mặt.

Chúc mừng chị Nhung trên vị trí công tác mới sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa cùng phòng Hành chính Nhân sự!