• en
  •  
  • vi

Tinh Vân cung cấp phần mềm cho dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Cuối tháng 12/2021, Tinh Vân liên danh với Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L (Liên danh DLC-TV) tham dự gói thầu “Mua sắm, lắp đặt, cấu hình và đào tạo chuyển giao hệ thống Phần mềm quản lý tài liệu nội sinh, ngoại sinh và thư viện điện tử dùng chung, LMS” thuộc dự án thành phần: “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ”.
Liên danh DLC-TV đã trúng gói thầu nói trên và ký Hợp đồng triển khai gói thầu với Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Trong tuần qua đã diễn ra buổi lễ khởi động triển khai Hợp đồng giữa các bên liên quan. Tinh Vân (mà TVE là đơn vị triển khai) sẽ cung cấp cho Dự án Giải pháp lưu thông tài liệu điện tử Libol Bookworm và Giải pháp đào tạo trực tuyến Clever.

Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học” (SAHEP) đã được Ngân hàng Thế giới phê duyệt để tăng cường năng lực nghiên cứu, giảng dạy và thể chế của 3 trường đại học tự chủ và cải thiện quản lý hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Đây là cơ hội để các trường đại học, học viện, cao đẳng… trong cả nước triển khai thư viện điện tử, kết nối và làm phong phú hơn nguồn tài nguyên dữ liệu của mình.
Dự án thành phần “Xây dựng Thư viện Điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục Đại học ở Việt Nam” được triển khai với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ trong nghiên cứu thông qua cung cấp cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung, hướng đến xây dựng Thư viện đầu mối cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và tập trung chuyên sâu cho khối các trường có đào tạo về kinh tế quản lý và quản trị kinh doanh. Sẽ có khoảng 600.000 sinh viên và 27.000 giảng viên từ các cơ sở giáo dục đại học khác nhau sẽ được tiếp cận nguồn tài nguyên học tập nghiên cứu phong phú, thông qua quyền truy cập vào thư viện điện tử dùng chung đặt tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Wikiwand (Ảnh: nguồn Internet)