• en
  •  
  • vi

Chính thức khởi động dự án đầu tiên với công ty Chứng khoán Bảo Việt – BVSC

Chính thức khởi động dự án đầu tiên với công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVSC

Sáng 20/9/2022, đại diện Tinhvan Software đã tham gia cuộc họp khởi động dự án “Làm mới Website” tại văn phòng Công ty Chứng khoán Bảo Việt – BVSC.

Chính thức khởi động dự án đầu tiên với công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVSC

Hai bên đưa ra nhiều quyết định và thống nhất về quy trình triển khai, hoàn thành các thủ tục cuối cùng để dự án chính thức đi vào hoạt động.

Chính thức khởi động dự án đầu tiên với công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVSC

Trong dự án đầu tiên này, Tinhvan Software với đội ngũ lập trình viên dày dặn kinh nghiệm, hi vọng sẽ đem lại sản phẩm với sự hài lòng cao nhất cho Công ty Chứng khoán Bảo Việt – BVSC cũng như những sự hợp tác sắp tới giữa 2 công ty.