• en
  •  
  • vi

Liên hệ en

Công ty Cổ phần Công Nghệ Tinh Vân

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 8, Khách sạn Thể Thao, Làng Sinh viên Hacinco, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3558 9970
Fax: (04) 3558 9971
Email: info@tinhvan.com
Website: www.tinhvan.com

Chi nhánh Tinh Vân Hồ Chí Minh (TV HCM):

Địa chỉ: Lầu 2 - D1, Tòa nhà Mirae Business, số 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 6296 6481
Fax: (08) 6296 6482
Email: hcm@tinhvan.com
Công ty TNHH MTV Giải pháp Phần mềm và Tích hợp Hệ thống Tinh Vân

Địa chỉ: Tầng 3, Khách sạn Thể Thao, Làng Sinh viên Hacinco, Quận Thanh Xuân, Hà Nội


Điện thoại: (04) 3558 9970
Fax: (04) 3558 9971
Email: info@tinhvan.com
Website: www.tinhvan.com
Công ty Cổ phần Xuất khẩu phần mềm Tinh Vân

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 4, Khách sạn Thể Thao, Làng Sinh viên Hacinco, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3558 9970
Fax: (04) 3558 9971
Email: info@tinhvan.com
Website: www.tinhvan.com

Chi nhánh Tinh Vân Hồ Chí Minh (TV HCM):

Địa chỉ: Lầu 4 - D1, Tòa nhà Mirae Business, số 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 6296 6481
Fax: (08) 6296 6482
Email: hcm@tinhvan.com
Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 8, Khách sạn Thể Thao, Làng Sinh viên Hacinco, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3557 7436 / (04) 3557 7437
Fax: (04) 3557 7438
E-mail: consulting@tinhvan.com
Website: tinhvanconsulting.com, histaff.vn

Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Lầu 4 - D1, Tòa nhà Mirae Business, số 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 6291 6851
Fax: (08) 6291 6853
E-mail: consulting.hcm@tinhvan.com
Công ty Cổ phần Viễn thông Tinh Vân
Địa chỉ: Tầng 8, Khách sạn Thể Thao, Làng Sinh viên Hacinco, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3557 5433
Fax: (04) 3558 9971
E-mail: tvt@tinhvan.com
Website: www.xalo.vn
Công ty Cổ phần Giáo dục Tinh Vân
Trụ sở chính: Địa chỉ: Tầng 8, Khách sạn Thể Thao, Làng Sinh viên Hacinco, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6285 2502 / (04) 6285 2503
Fax: (04) 3558 9971
E-mail: tvo@tinhvan.com
Website: www.classbook.vn
Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 2 - D1, Tòa nhà Mirae Business, số 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 6296 6481
Fax: (08) 6296 6482