• en
  •  
  • vi

S. Bartex

“Tôi cảm thấy bầu nhiệt huyết chung trong toàn Công ty và rõ ràng có sợi dây gắn bó tình cảm của các bạn. Tôi tin vào lòng dũng cảm của các bạn khi khẳng định: “chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp cho những khó khăn trước mắt và những thách thức sẽ đến.” Tốt lắm, trong kinh doanh cần có sự ngạo nghễ”

S. Bartex
Giám đốc CNTT, Chính quyền thành phố Wroslaw, Ba Lan