• en
  •  
  • vi

Lãnh đạo Tinh Vân trả lời phỏng vấn báo chí

Mới đây, anh Hoàng Tô – Chủ tịch Tinh Vân và anh Phạm Thúc Trương Lương – Tổng Giám đốc Tinhvan Outsourcing đã nhận lời mời phỏng vấn của tạp chí “Thông tin Truyền thông” và báo “Tuổi trẻ”.

Bài phỏng vấn anh Hoàng Tô trên tạp chí Thông tin Truyền thông, chuyên mục “Tầm vóc Việt Nam” có tiêu đề: “Năng lực tiếp biến của người Việt chính là lợi thế trong cuộc cạnh tranh toàn cầu”. Trong đó có đoạn: “Để một quốc gia phát triển bền vững, hướng tới một quốc gia thịnh vượng hùng cường thì ICT chính là một trong những yếu tố quyết định trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Khởi nghiệp công nghệ, phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, dùng công nghệ của nhân loại để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.” [Đọc tiếp tại đây]

Bài phỏng vấn anh Phạm Thúc Trương Lương trên báo Tuổi trẻ, chuyên mục “Người Việt và Hành trình” có tiêu đề: “Họ đã vượt qua chính mình như thế nào?”. Trong đó có đoạn: “Tuổi thọ trung bình của người Việt ngày càng gia tăng, nhưng kéo dài những năm tháng khỏe mạnh và hoạt động mới thực sự đo lường sự đi lên của nòi giống”. [Đọc tiếp tại đây]