• en
  •  
  • vi

Bà Nguyễn Thị Bắc

“Vẫn còn một câu chuyện cổ tích lãng mạn ở Tinh Vân – những người bạn thân thiết như anh em vẫn biết kết hợp hài hòa giữa mối quan hệ cá nhân và những đòi hỏi về tính kỷ luật, chuyên nghiệp cần thiết cho việc xây dựng một tổ chức lớn trong thương trường cạnh tranh khốc liệt…đó là Tinh Vân”

Bà Nguyễn Thị Bắc
Nguyên Giám đốc Thư viện Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh