• en
  •  
  • vi

Tinhvan Consulting bổ nhiệm Quyền Trưởng Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh en

Ngày 01/09/20, Tổng Giám đốc Tinhvan Consulting – anh Nguyễn Huy Cương đã ký Quyết định bổ nhiệm chị Nguyễn Thị Thanh Lương đảm nhận vị trí Quyền Trưởng Văn phòng đại diện tại TVC HCM.

Chị Lương trong thời gian tới sẽ chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của văn phòng HCM với các công việc cụ thể:

  • Chịu trách nhiệm về hình ảnh TVC trước khách hàng;
  • Chịu trách nhiệm về quản lý, phát triển đội ngũ nhân sự TVC HCM;
  • Đảm trách, quản lý tình hình kinh doanh và tài chính của TVC HCM;
  • Chưa phải chịu trách nhiệm về kế hoạch phát triển thị trường và quy mô chi nhánh.

 

Chúc mừng chị Lương. Chúc chị trên vị trí công tác mới sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa cùng TVC!