• en
 •  
 • vi

Sơ đồ tổ chức en

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân - Tinhvan Consulting (TVC)
 • Cung cấp, tư vấn và triển khai Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực HiStaff.
 • Tư vấn chiến lược, kiến trúc và lộ trình triển khai giải pháp CNTT cho các doanh nghiệp.
 • Tư vấn triển khai các giải pháp Quản trị cho các doanh nghiệp: CRM, ERP,...
 • Tư vấn tái cấu trúc, chuẩn hóa và cải tiến các quá trình sản xuất kinh doanh.
Công ty Cổ phần Viễn thông Tinh Vân - Tinhvan Telecom  (TVT)
 • Xây dựng và phát triển Cổng tìm kiếm Tiếng Việt, Cổng phân phối NDS trên ĐTDĐ.
 • Cung cấp nội dung thông tin số và dịch vụ GTGT cho ĐTDĐ.
Công ty Cổ phần Phần mềm Tài chính Ngân hàng Tinh Vân - Tinhvan Solutions (TVS)
 • Phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các phần mềm cho khách hàng thuộc khối Chính phủ, Giáo dục đào tạo.
 • Triển khai các sản phẩm của Tinh Vân như TVIS, eFile, LIBOL,Foldio, Qualita...
 • Cung cấp, lắp đặt thiết bị phần cứng và tích hợp phần cứng của các dịch vụ kèm theo.
Công ty Cổ phần Giáo dục Tinh Vân - Tinhvan Education (TVE)
 • Phát triển SGK và các bài giảng điện tử
 • Cung cấp các giải pháp công nghệ về giáo dục nhằm tạo thuận lợi cho quá trình dạy và học tại Việt Nam
Công ty Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân - Tinhvan Outsourcing (TVO)
 • Gia công, xuất khẩu phần mềm cho các thị trường Mỹ, Nhật, Châu Âu.
 • Phát triển ứng dụng trên ĐTDĐ.
Chi nhánh Tinh Vân TP. Hồ Chí Minh - Tinhvan HCMC (TVHCM)
 • Triển khai sản phẩm và dịch vụ theo hướng kinh doanh.
 • Tập trung vào thị trường phía Nam.