• en
 •  
 • vi

Sơ đồ tổ chức en

  Trung tâm Giải pháp Giáo dục - Tinhvan Education (TVE)
 • Phát triển SGK và các bài giảng điện tử
 • Cung cấp các giải pháp công nghệ về giáo dục nhằm tạo thuận lợi cho quá trình dạy và học tại Việt Nam: Libol, Clever
Trung tâm Giải pháp Chính phủ & Tài chính Ngân hàng - Tinhvan Solutions (TVS)
 • Phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các phần mềm cho khách hàng thuộc khối Chính phủ, Tài chính - Ngân hàng.
 • Triển khai các sản phẩm của Tinh Vân như TVIS, eFile,Foldio, Qualita...
 • Cung cấp, lắp đặt thiết bị phần cứng và tích hợp phần cứng của các dịch vụ kèm theo.
Công ty Cổ phần Tinh Vân Japan
 • Triển khai sản phẩm và dịch vụ của Tinh Vân tại thị trường Nhật Bản
Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân - Tinhvan Consulting (TVC)
 • Cung cấp, tư vấn và triển khai Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực HiStaff.
 • Tư vấn chiến lược, kiến trúc và lộ trình triển khai giải pháp CNTT cho các doanh nghiệp.
 • Tư vấn triển khai các giải pháp Quản trị cho các doanh nghiệp: CRM, ERP,...
 • Tư vấn tái cấu trúc, chuẩn hóa và cải tiến các quá trình sản xuất kinh doanh.
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân - Tinhvan Software (TSO)
 • Gia công, xuất khẩu phần mềm cho các thị trường Mỹ, Nhật, Châu Âu.
 • Phát triển các công nghệ tiên tiến như Blockchain, Khoa học dữ liệu
 • Cung cấp nguồn nhân lực: Trung tâm phát triển, Cho thuê nhân sự On-site
Chi nhánh Tinh Vân TP. Hồ Chí Minh - Tinhvan HCMC (TVHCM)
 • Triển khai sản phẩm và dịch vụ của Tinh Vân tại thị trường phía Nam.