• en
  •  
  • vi

Thông báo kết quả Đánh giá nội bộ Đợt 1 – 2011 en

Trong hai tháng 4 và 5 vừa qua, phòng Quản lý Chất lượng (QLCL) và các chuyên gia đã phối hợp với các phòng ban tiến hành đợt đánh giá nội bộ đợt 1 năm 2011.

Biểu đồ % loại đề xuất được duyệt qua đợt đánh giá nội bộ lần 1
năm 2011 của Tinhvan Group

Các đơn vị thành viên và phòng ban tham gia Đợt đánh giá nội bộ lần này bao gồm công ty Cổ phần viễn thông Tinh Vân – Tinhvan Telecom (TVT), trung tâm Giải pháp phần mềm và Tích hợp hệ thống – Tinhvan Solution (TVS), phòng Hành chính Nhân sự, phòng Hệ thống Thông tin và phòng Kế toán.

Trải qua nhiều ngày làm việc nghiêm túc, đoàn đánh giá do bà Lê Phan Việt Hà – Trưởng phòng QLCL – làm trưởng đoàn, bao gồm các thành viên phòng QLCL và các chuyên gia là thành viên trong Ban lãnh đạo (BLĐ) Công ty, đã thu được nhiều kết quả khả quan.

Với mục tiêu chính là hướng tới cải tiến, từ cách thức tổ chức đánh giá đến cách thức thực hiện việc đánh giá, tập trung chủ yếu vào các quá trình liên quan kế toán và các quá trình cốt lõi của các bộ phận, đợt đánh giá đã ghi nhận được 52/68 đề xuất được BLĐ thông qua và đưa vào mục tiêu chất lượng của toàn công ty. Trong đó, có thể kể đến một số phấn đề tiêu biểu trong đánh giá như: Bổ sung vị trí Kế toán chuyên trách cho từng trung tâm; kế toán tham gia quá trình thương thảo với những hợp đồng giá trị trên 4 tỷ đồng; xây dựng ma trận đào tạo theo vị trí; triển khai phần mềm PC cho việc quản lý dự án, khai báo timesheet; đưa PQA vào dự án…

Với việc triển khai cùng lúc 3 tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2005 và CMMI 3, đã chứng tỏ Tinhvan Group luôn theo đuổi một Hệ thống quản lý thích hợp, thỏa đáng và hiệu quả. Một trong những điều quan trọng cần duy trì là phải tiến hành các hoạt động đánh giá nội bộ, nhằm đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả các chức năng của Hệ thống quản lý như đã định, và xác định những mối liên kết yếu kém trong Hệ thống cũng như những cơ hội tiềm ẩn cho cải tiến. Đánh giá nội bộ tham gia như một cơ cấu phản hồi cho Lãnh đạo cao nhất, mang lại cho BLĐ và những bên quan tâm khác sự đảm bảo rằng hệ thống thỏa mãn các yêu cầu của Hệ thống chất lượng.

Dự kiến, cuối tháng 7 tới sẽ có một đợt đánh giá giám sát tích hợp ISO 27001 và ISO9001 của DAS/UKAS và đến tháng 10/2011, Tinhvan Group sẽ tiến hành đợt đánh giá nội bộ lần thứ 2.