• en
  •  
  • vi

TVE triển khai dự án E-Testing cho Học viện An ninh

Tuần qua, Trung tâm Giải pháp Giáo dục Tinh Vân – Tinhvan Education (TVE) đã chính thức triển khai dự án “Xây dựng Hệ thống thi kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh theo chuẩn Vstep (E-Testing)” cho Trung tâm Ngoại ngữ Tin học thuộc Học viện An ninh Nhân dân (C500 – Bộ Công an).

Một số yêu cầu chính của dự án:

  • Tự động hóa hoàn toàn các nội dung ôn luyện, làm bài thi của thí sinh và quản lý hệ thống ngân hàng câu hỏi, sắp xếp và trộn đề thi theo ma trận phức tạp (theo cả yêu cầu chung và yêu cầu riêng của Học viện);
  • Quản lý toàn bộ thông tin về chương trình học, khóa học, dữ liệu về thí sinh tham gia thi các chương trình của Trung tâm ngoại ngữ tin học thuộc Học viện An Ninh Nhân dân trên cả nước;
  • Tự động điểm danh, quản lý thông tin thí sinh tham gia thi bằng hệ thống điểm danh nhận diện khuôn mặt HiFACE, đáp ứng khả năng triển khai mô hình thi tại Trung tâm và thi tại các điểm thi tại các tỉnh trên cả nước;

Điểm sáng của dự án:

  • Là dự án đầu tiên Tinh Vân nói chung và Tinhvan Education nói riêng làm việc với Học viện An Ninh về lĩnh vực Giáo dục đào tạo;
  • Xây dựng hệ thống nền tảng cơ sở, phục vụ thiết yếu cho việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm, đồng thời mang tính mở để xây dựng được các hệ thống khác phục vụ cho các nghiệp vụ và yêu cầu về quản lý trong tương lai (Quản lý cán bộ, Quản lý điều hành…)

Một số thách thức của dự án:

  • Thời gian triển khai ngắn, yêu cầu đảm bảo về tiến độ và cam kết thực hiện dự án cao, tương đương với việc sẽ tốn nhiều effort, yêu cầu OT nhiều đối với đội ngũ Dev và Tester…
  • Yêu cầu về nghiệp vụ của hệ thống phức tạp, ngoài yêu cầu chung về hệ thống ôn luyện và thi của Bộ GD-ĐT còn có nhiều yêu cầu đặc trưng riêng của Trung tâm, của Học viện và của Bộ Công An;
  • Yêu cầu rất cao về bảo mật dữ liệu hệ thống, bảo mật dữ liệu trước tấn công, bảo mật thông tin dữ liệu của cán bộ chiến sỹ trên cả nước (là thí sinh đối với hệ thống);