• en
  •  
  • vi

Tin tức

Là Đối tác ISV Cloud của Oracle, TVC ngoài hình thức triển khai Giải pháp phần mềm HiStaff trên môi trường máy chủ truyền thống sẽ bắt đầu cung cấp tới thị trường mô hình dịch vụ phần mềm HiStaff on Cloud triển khai trên nền tảng dịch vụ Oracle Cloud

Chi tiết...
Cuối tháng 4/2017 vừa qua, Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân tại TP. Hồ Chí Minh đã chính thức nghiệm thu dự án triển khai Hệ thống học trực tuyến (Learning Mangement System - LMS) và nâng cấp hệ thống quản lý đào tạo (Training Management System - TMS) với Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (VietJet Air).

Chi tiết...
Ngày 08/05/2017, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 tại TP Đà Nẵng.

Chi tiết...
Từ ngày 15/4/2017, Chi nhánh Tinhvan Consulting TP.Hồ Chí Minh đã bổ nhiệm ông Phùng Trung Thuỷ là Giám đốc Chi nhánh mới.

Chi tiết...