• en
  •  
  • vi

Tin tức

Sáng ngày 08/05/2021, Tổng giám đốc Tinh Vân - Anh Hoàng Tô đã ký Quyết định bổ nhiệm chị Dương Thị Nhung giữ chức vụ Phó Phòng Hành chính Nhân sự thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (TVH) kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021.

Chi tiết...
Sáng ngày 01/05/2021, Tổng giám đốc Tinh Vân - Anh Hoàng Tô đã ký Quyết định bổ nhiệm anh Phạm Duy Hùng giữ chức vụ Quyền Trưởng Phòng Tài chính kế toán thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (TVH) kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2021.

Chi tiết...
Sáng ngày 27/04/2021, Chủ tịch Hoàng Tô đã ký Quyết định bổ nhiệm bà Cao Bình Dương giữ chức vụ Phó Phòng Quản lý Chất lượng (QA Lead) thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (TVH) kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2021.

Chi tiết...