• en
  •  
  • vi

Tin tức

Ngày 08/10/2017, Tinh Vân đã tham gia Ngày Hội Hướng nghiệp cho sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học trường Đại học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết...
Ngày 06/10, Công ty Cổ phần Giáo dục Tinh Vân đã chính thức khởi động dự án Libol Digital & Bookworm cho Trung tâm Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết...
Tháng 9-2017, Công ty CP Sản xuất hàng thể thao (MXP) đã ký kết hợp đồng triển khai Giải pháp phần mềm quản trị nhân sự HiStaff của Tinhvan Consulting.

Chi tiết...
Ngày 6/9/2017 – các lãnh đạo chủ chốt của Tinh đã tham dự Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam 2017 (Vietnam ICT Summit)

Chi tiết...
Đầu Quý II năm 2017, Chi nhánh công ty CP Công nghệ Tinh Vân tại TP. HCM đã được Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (CESTI) tin tưởng hợp tác và phối hợp thực hiện triển khai nâng cấp Cổng thông tin giao dịch Công nghệ Techmart Online.

Chi tiết...