• en
  •  
  • vi

Ishiguro Osamu en

Ủy viên Hội đồng Quản trị Tinhvan Group, đại diện cho TIS Inc.
  • Tháng 6/2018 – Hiện tại: Thành viên HĐQT Tinhvan Group.
  • Tháng 7/2015 – Hiện tại: Trưởng ban Xúc tiến kinh doanh Tài chính và Thanh toán – TIS Inc.
  • Tháng 8/ 2008 – 7/2015: Quản trị Dự án tại một số dự án lớn của TIS Inc.
  • Tháng 4/1996: Gia nhập Toyo Information Systems Co.,Ltd., nay là TIS Inc.
  • Tháng 3/1996: Tốt nghiệp Cử nhân Khoa học xã hội – Đại học tổng hợp Waseda, Tokyo, Nhật Bản.