• en
  •  
  • vi

Nguyễn Khánh Hoàn en

Ủy viên Hội đồng quản trị Tinhvan Group

a hoàn-a

Năm 2010: Phó Chủ tịch HĐQT Tinhvan Group.

Năm 2008: Phó GĐ Trung tâm Giải pháp Giáo dục.

Năm 2005: Trưởng phòng Kinh doanh số 2 (CU2) thuộc Ban Kinh doanh.

Năm 2001: Phó GĐ Nhân sự.

Năm 1997: Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng, Đại học Xây dựng Hà Nội.

Năm 1994: Thành viên HĐQT Tinhvan Group

Năm 1994: Là một trong ba sáng lập viên của Trung tâm Dịch vụ Tin học, tiền thân của Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân.