• en
  •  
  • vi

Nguyễn Sơn Tùng en

Ủy viên Hội đồng Quản trị Tinhvan Group

Phó tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Giải pháp phần mềm và Tích hợp Hệ thống Tinh Vân - Tinhvan Solutions 

a sơn tùng-a

Tháng 12/2015 - Hiện tại: PTGĐ điều hành Tinhvan Solutions.

Năm 2012 – Năm 2015: TGĐ Tinhvan Solutions.

Năm 2008: GĐ Trung tâm Giải pháp Giáo dục.

Năm 2006 - Năm 2007: Trưởng ban Công nghệ Công ty CP Công nghệ Tinh Vân.

Tháng 9/2001 – Tháng 8/2006: GĐ Công ty TNHH Công nghệ Tin học Tinh Vân.

Năm 1994: Là một trong ba sáng lập viên của Trung tâm Dịch vụ Tin học, tiền thân của Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân.

Năm 1994: Tốt nghiệp khoa Toán Tin, Trường Đại học KHTN – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 9/1988 – Tháng 9/1991: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Matxcova, Khoa Vật lý.