• en
 •  
 • vi

Nguyễn Sơn Tùng en

Ủy viên Hội đồng Quản trị Tinhvan Group

a sơn tùng-a
 • 2016 – Hiện tại: Chủ tịch Tinhvan Solutions
 • Tháng 12/2015: PTGĐ điều hành Tinhvan Solutions.
 • Năm 2012 – Năm 2015: TGĐ Tinhvan Solutions.
 • Năm 2008: GĐ Trung tâm Giải pháp Giáo dục.
 • Năm 2006 - Năm 2007: Trưởng ban Công nghệ Công ty CP Công nghệ Tinh Vân.
 • Năm 2001 – Năm 2006: Giám đốc Công ty TNHH CNTH Tinh Vân.
 • Năm 1994: Là một trong ba sáng lập viên của Trung tâm Dịch vụ Tin học, tiền thân của Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân.
 • Năm 1994: Tốt nghiệp khoa Toán Tin, Trường Đại học KHTN – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Tháng 9/1988 – Tháng 9/1991: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Matxcova, Khoa Vật lý.