• en
  •  
  • vi

Phạm Thị Thu Hằng en

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài Chính Tinhvan Holdings

c hằng-a
  • Năm 2015 – Hiện tại: PTGĐ phụ trách Tài chính Tinhvan Holdings.
  • Năm 2008 – Hiện tại: Kế toán trưởng Tinhvan Group.
  • Năm 2000: Kế toán trưởng Công ty TNHH Công nghệ Tin học Tinh Vân.
  • Năm 1997: Tốt nghiệp chuyên ngành Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Gia nhập Tinh Vân với vai trò Kế toán viên. Đóng vai trò trụ cột quản lý tài chính cho Tinh Vân từ những ngày đầu thành lập.