Xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý cán bộ công chức cho TANDTC en

Vừa qua tại trụ sở chính Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) – 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân (Tinhvan Consulting) và TANDTC đã chính thức ký kết hợp đồng “Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý cán bộ công chức ngành Tòa án Nhân dân (TAND)”.

Từ năm 2006, TANDTC đã xây dựng và đưa vào áp dụng trong toàn ngành TAND hệ thống phần mềm quản lý cán bộ công chức. Với việc áp dụng phần mềm này, bước đầu đã giúp tin học hóa công tác quản lý cán bộ trong toàn ngành TAND và mang lại một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của bộ máy Tư pháp Nhà nước, nhu cầu về công tác quản lý và tăng cường năng lực cán bộ của Lãnh đạo TANDTC đã vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống hiện tại. Do đó TANDTC đã quyết định tiến hành nâng cấp toàn diện phần mềm quản lý cán bộ hiện có để đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý và phát triển cán bộ trong giai đoạn mới.

Với bề dày kinh nghiệm triển khai các dự án Quản lý cán bộ công chức trong khối Hành chính sự nghiệp trên toàn quốc, Tinhvan Consulting đã được TANDTC lựa chọn là đối tác cung cấp và triển khai dự án quan trọng này trên nền tảng công nghệ và nghiệp vụ của giải pháp quản lý tổng thể nguồn nhân lực HiStaff .

Việc nâng cấp “Hệ thống phần mềm quản lý cán bộ công chức ngành TAND” sẽ cung cấp những tính năng mới nhất đáp ứng được đầy đủ yêu cầu phát sinh về công tác quản lý cán bộ trong hiện tại cũng như trong tương lai, đồng thời đảm bảo việc vận hành trơn tru của các quy trình hiện có, khai thác toàn bộ các dữ liệu lịch sử với cấp độ bảo mật cao nhất. Dự án được triển khai thành công sẽ là tiền đề của một hệ thống quản lý năng lực và nhân tài cho ngành Toà án, phát huy tối đa hiệu quả của bộ máy Tư pháp quốc gia.

Minh Hòa