• en
  •  
  • vi

Tinhvan Holdings bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới

Trong tháng 1/2019, Chủ tịch HĐQT Tinhvan Group – Hoàng Tô đã ký Quyết định bổ nhiệm anh Nguyễn Ích Vinh – CEO Tinhvan Outsourcing kiêm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Tinhvan Holdings (TVH).

Anh Nguyễn Ích Vinh

Quyết định được đưa ra theo lộ trình chiến lược “Digital Synergy” của toàn Tinhvan Group 2019-2022. Theo đó, anh Nguyễn Ích Vinh sẽ có trách nhiệm ký kết các hợp đồng do TVO triển khai, thực hiện hiệp đồng kinh doanh giữa các đơn vị thành viên, hỗ trợ các account quan trọng và tham gia nâng cao năng lực đội ngũ sales của toàn Group.