• en
  •  
  • vi

Tinhvan Group tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 en

Sáng ngày 26/04/2019, tại Khách sạn Thể thao,  Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.

Từ trái sang phải: Ông. Phan Quang Minh (Trưởng ban Kiểm soát), Ông. Nguyễn Huy Cương (thành viên HĐQT), Ông Nguyễn Sơn Tùng (thành viên HĐQT), Ông Hoàng Tô (Chủ tịch HĐQT), Ông Osamu Ishiguro (thành viên HĐQT, Đại diện TIS), Ông Nguyễn Quan Sơn (Phó Chủ tịch HĐQT).

Tham dự đại hội có các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Tinhvan Group và các cổ đông cùng đại diện hợp pháp của các cổ đông, chiếm trên 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  Tại buổi họp, Chủ tịch HĐQT Tinhvan Group –  ông Hoàng Tô trình bày báo cáo của HĐQT trước các cổ đông. Năm 2018, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có nhiều nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả nổi bật, Tinh Vân cũng có nhiều bước phát triển mới cả về công nghệ, quản trị và đặc biệt là hiệu quả kinh doanh. Năm 2018 cũng là năm quan trọng, khi vào ngày 20/06/2018 tập đoàn CNTT hàng đầu Nhật Bản TIS đã chính thức đầu tư và trở thành cổ đông chiến lược đầu tiên của Tinh Vân. Với sự tham gia của TIS, hàng loạt các mảng công việc được triển khai đồng thời.  Tháng 6/2018 Trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ Tinh Vân (TVLab) cũng đã được thành lập, tập trung nghiên cứu và chuyển giao trong các lĩnh vực AI, nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chatbot, blockchain và khoa học dữ liệu. Các công ty thành viên của Tinhvan Group cũng có những thành công nhất định trong hoạt động kinh doanh, tuy doanh thu không đạt được kỳ vọng như kế hoạch đề ra, nhưng cũng có sự tăng trưởng đáng kể về lợi nhuận so với năm 2017.

Tiếp đó, Chủ tịch HĐQT báo cáo tới các cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2018, mục tiêu và kế hoạch 2019 cùng các nội dung đề xuất với Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông cũng được nghe báo cáo của Ban điều hành, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018.

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã có một số câu hỏi tới HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động của Công ty và đều được giải đáp thoả đáng. Kết thúc buổi họp, các cố đông có mặt đã biểu quyết thông qua các vấn đề chính, bao gồm  Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Hoạt động Ban điều hành, Báo cáo của Ban Kiểm soát; Kết quả kinh doanh 2018; Kế hoạch và các chỉ tiêu kinh doanh 2019; Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ đồng ý trên 90% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.